POGOJI ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA POSTAVITEV A-PANOJEV NA OBMOČJU OBČINE TRBOVLJE V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA VOLITVE POSLANCEV IZ REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT

21. 3. 2024 189
21.03.2024
Objave in pozivi
10.06.2024 do 23:59