Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Save – Občina Trbovlje