Prijava škode na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe od 3. do 7. aprila 2023

16. 11. 2023 844