Vloga za izdajo soglasja za zmanjšan odmik od parcelne meje zemljišča v lasti Občine Trbovlje

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov