Poznate zgodbo ali anekdoto, povezano z industrijsko dediščino v Trbovljah?

9. 1. 2023 127