Obnova cestnega odseka Kamnikar – Logar

121
Promet
Krajevna skupnost Ivan Keše
Zaključeno