Obračun turistične takse

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov