Infrastrukturna posodobitev obrtno industrijske cone Nasipi

2.822.561,00 €
Kohezijski sklad
2.313.574,93 €
V načrtu