Prijava uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov