Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom na prireditvi

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku