Ponudba občini za prodajo nepremičnine - predkupna pravica

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov