Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na območju občine Trbovlje v letu 2021

13. 1. 2021 Sašo L. (Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti) 634